HUIDIGE STATUS: Via deze website kan geen 100% betrouwbare test worden gedaan, maar het is waarschijnlijk dat er nu GEEN verbinding mogelijk is.


Hoe nu verder ?
Had op dit moment de uitzending wel aanwezig moeten zijn en wordt er aangegeven dat er geen verbinding mogelijk is, neem dan contact op met kerkrentmeester@christustriumfatorkerk.nl

Geeft in ieder geval aan
Is de huidige status dat er wel verbinding mogelijk is en lukt het u niet ? Probeert u het dan over 2 minuten nog een keer en kijk of het probleem dan verholpen is. Probeer evenuteel ook een andere audio-player (iTunes is gratis) en quicktime is gratis.
Blijft het probleem aanhouden, neem dan alsnog contact op (zie omschrijving hierboven).

U kunt wellicht achteraf de dienst alsnog terugluisteren via: "De opgenomen kerkdiensten beluisteren".